முகம்

This entry is part of 39 in the series 20110410_Issue

சின்னப்பயல்


புகழ்பெற்றவரின் முகச்சாயல்
என்னில் கிஞ்சித்தேனும்
இருப்பதாக உணர்ந்தால்

அவரைப்போலவே
உடையணிகிறேன்
நடை உடை பாவனைகளை
அவர் செய்வது போல்
மாற்றிக்கொள்கிறேன்

அவரைப்பற்றி
பேசுவதிலும்,அவர்
சம்பந்தமான விடயங்களை
தேடிக் கையிருப்பு
வைத்துக்கொள்வதிலும்
தனி அக்கறை
காட்டுகிறேன்

செய்யும் ஒவ்வொரு
செயலிலும் அவரின்
சாயல் தென்படுவதை
உணர்ந்து
அகமகிழ்கிறேன்
அவ்வாறில்லையெனில்
அப்படித் தென்படுமாறு
மாற்றி வைத்துக்கொள்கிறேன்.

என்னில் அவர்
தென்படுவதை
உணர்ந்தவர்கள்
என்னைத்தவிர்க்க
முயல்வதை எண்ணி
வெறுப்பில் குமைவேன்.

எனக்கென ஒரு சுயம்
இருப்பதை
மறந்தே போகிறேன்

– chinnappayal@gmail.com

Series Navigation