பதியம் இலக்கிய அமைப்பு – மகேஸ்வரி புத்தக நிலையம்

பதியம் இலக்கிய அமைப்பு – மகேஸ்வரி புத்தக நிலையம் இணைந்து நடத்தும் வினயா ஒரு பெண் காவலரின் வாழ்க்கை கதை (மலையாளத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு : குளச்சல்.மு.யூசூப் ) பதிவும் – பார்வையும் 18.07.2010…