கணினிக்கட்டுரைகள் – 4 – மா.பரமேஸ்வரன்

5. இணையத்தின் மூலம் பிற வலைத்தளங்களைத் தகர்ப்பது எப்படி ? நீங்கள் இணையத்தின் மூலம் வங்கிகளில் இருந்து பிறன் பணத்தை உங்களது கணக்க