சுட‌ருள் இருள் நிக‌ழ்வு-06

சுட‌ருள் இருள் நிக‌ழ்வு-06 ஆளுமைக‌ளும் அனுப‌வ‌ங்க‌ளும் வ‌.கீதா (இந்தியா) சும‌தியின் ‘உறையும் ப‌னிப்பெண்க‌ள்’ சிறுக‌தைத்தொகுப்பு: வெளியீடும் அறிமுக‌மும் – சுல்பிகா த‌மிழ் அக‌திக‌ளுக்கெதிரான‌ அமைப்புசார் வ‌ன்முறை ச‌சிகுமார் பால‌சுந்த‌ர‌ம் (அமெரிக்கா) த‌மிழ்ந‌தியின் ‘கான‌ல் வ‌ரி’…