சாக்கடையில் போகும் ஒளிநாறு தொழில்நுட்பம் (Broadband)

லண்டனின் சாக்கடைகள் வெகு சீக்கிரமே வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கிடையே அதி வேக இணையத் தொடர்புக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட இருக்கின்றன. டயல் செய்து கிடைக்கும் இணையத்தொடர்பு வேகத்தைவிட 10 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் பிடி நிறுவனத்தின் செம்பு கம்பி…

ஆந்த்ராக்ஸ் விஷத்தின் ஆதாரக்காரணம்

ஆந்த்ராக்ஸ் பாக்டாரியாவில் இருக்கும் மூன்று புரோட்டான்கள் அதனை படுபயங்கரவிஷமாக ஆக்குகின்றன அறிவியலாளர்கள் இந்த ஆந்த்ராக்ஸ் பாதிப்பின் தீய விளைவுகளை தடுக்க புது வழிகளை கண்டறியத் தேவையான் விஷயங்களை அறிந்துள்ளார்கள். இந்த ஆந்த்ராக்ஸ் பாக்டாரியம் மனித…

குஜராத்தின் ‘பூகம்பம் தாங்கும் வீடு ‘

சென்ற வருடம் குஜராத்தில் தாக்கிய படுமோசமான பூகம்பத்தால் தூண்டப்பட்டு, ஒரு இந்திய பொறியியலாளர் குழு புதிய வீட்டை வடிவமைத்திருக்கிறது. இந்த வீடு எந்த பூகம்பத்தையும் தாங்கும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த வீடுகள் மாநிலமெங்கும்,…

புகை அடர்ந்த வட இந்திய மாநிலங்கள்

நாஸா என்ற அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனத்தின் துணைக்கோள்கள் மூலம் எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படத்தில் புகை அடர்ந்த வட இந்திய மாநிலங்களைப் பார்க்கிறீர்கள். வட இந்தியாவில் ஏரோஸோல் என்னும் புகை இமாலயத்தின் தெற்கு முனையிலிருந்து அடர்ந்து உத்தரபிரதேசம்,…