முஹம்மது யூனூஸ் அவர்களுக்குப் பாராட்டு விழாவும் நூல் வெளியீட்டு விழாவும்

இந்திய முஸ்லிம் சங்கம் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம்இளம் இந்திய நண்பர்கள் குழு&இலக்கிய வட்டம்இணைந்து நடத்தும் நமது சமூகதின் மூத்த பிரமுகர் செ முஹம்மது யூனூஸ் அவர்களுக்குப் பாராட்டு விழாவும் அவரது"எனது பர்மா குறிப்புகள்"நூலின் ஹாங்காங் வெளியீட்டு விழாவும் மாண்புமிகு எல்.டி. ரால்டே, இந்தியத் தூதர்சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொள்ளவும் நூலை வெளியிடவும் பேராசிரியர். சுப வீரபாண்டியன் சிறப்புரை ஆற்றவும் நூலின் முதல் பிரதியைப் பெற்றுக் கொள்ளவும் தொடர்புக்கு: மு இராமனாதன் (mu.ramanathan@gmail.com) தொடர்புக்கு: மு இராமனாதன் (mu.ramanathan@gmail.com) […]