அறிவியல் செய்திகள்

ஒவ்வொரு வருடமும், ஆஸ்திரேலியாவில் சூரியக்கார் பந்தயம் நடக்கிறது. சென்ற வெள்ளிகிழமையன்று நடந்த பந்தயத்தில், மேட் டாக் என்ற சூரியக்கார் முதலாவதாக வந்து வெற்றிவாகை சூடியிருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியாவின் தென் முனையிலிருந்து வட முனை வரும் ஓடும் இந்த பந்தயத் தூரத்தில் முழுவதுமாக மேட் டாக் (பைத்திய நாய்) ஓடிய சராசரி வேகம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 66 கிலோமீட்டர். பெரும்பாலும் கல்லூரி மாணவர்களே கலந்து கொள்ளும் இந்த பந்தயத்தில் ஈடுபடும் அனைத்து கார்களும் வெறும் சூரிய ஒளியக்கொண்டு மட்டுமே […]