கடலை அழிக்கிறது மனிதக்குலம்

நூற்றாண்டு நூற்றாண்டுகளாக மனிதன் உலகத்தின் கடல்களில் வாழும் திமிங்கலம் போன்ற பெரும் மீன்களை அழித்தும், அதிகப்படியாக மீன்பிடித்தும் உலகத்தின் கடல்களை வெற்றிடமாக ஆக்கி வருகிறான். இதுவரை எவ்வளவு அழிந்திருக்கிறது, எவ்வளவு கடல்வளத்தை மீட்டெடுக்க முடியும்…

பூசணி அல்வா

வெள்ளைப் பூசணிக்காய் –1பெரிய துண்டு சர்க்கரை –1ஆழாக்கு முந்திரிப் பருப்பு –எட்டு பால் –1/2ஆழாக்கு நெய் –1கரண்டி ஏலக்காய் –2 பூசணிக்காயைக் கொப்பரைத் துருவலில் சீவிக் கொள்ளவும். அந்த துருவலைக் கையால் ஜலமில்லாமல் பிழியவும்.…