நவீன தொன்மங்களும் நாடோடிக் குறிப்புகளும் – ஜமாலன் – புத்தக அறிமுகம்

அன்பின் நண்பர்களே புலம் வெளியீடாக வந்துள்ள ” நவீன தொன்மங்களும் நாடோடிக் குறிப்புகளும் ” - ஜமாலன் என்ற நூலின் அறிமுகமும் கலந்துரையாடலும் வரும் 30.06.2010 அன்று மாலை 6:00 மணிக்கு தேவநேயப் பாவாணர் நூலகச் சிற்றரங்கத்தில்(LLA - Mini Hall…