திண்ணை அட்டவணை 4

இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கான செலவு இந்த வருடம் அதிகமாகும் தொகை சதவீதம் : 28 % ஐ. நா . அமைதிப் படையில் மிகுந்த எண்ணிக்கையில் படை வீரர்களை அனுப்பித்தந்த நாடு : பங்களா தேசம்.…