டச்சு வானியலாளரான பால் க்ரூட் (Paul Groot) அவர்களை நோவா சந்தித்து பேசிய பேட்டி

எப்போது பார்த்தாலும் வானத்தைப் பற்றியே சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் ? கருந்துளைகளையும், பலகோடி ஒளிவருட தூரங்களையும் எப்படி நம் மனத்தால் புரிந்துகொள்வது ? இந்தத் துறையில் எங்கே எதனால் திருப்தி கிடைக்கிறது ? ஹார்வர்ட்…

எதிரே வரும் உலகளாவிய தண்ணீர் பிரச்னையை பற்றி ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரிக்கிறது.

2025இல் பூமியில் இருப்பவர்களில் மூன்றில் இரண்டு பேர் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் கஷ்டப்படுவார்கள்; இதே வீதத்தில் பூமியில் உள்ளவர்கள் தண்ணீரை உபயோகித்துக்கொண்டிருந்தால், 270 கோடி மக்கள் 2025இல் தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவார்கள் என்றூ ஐக்கிய நாடுகள்…

ஆள் கடத்தலை தடுக்க கணினிச் சில்லுகள்

மனித உடலில் சில சில்லுகளைப் பொறுத்தி, அவர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள் என்பதை என்னேரமும் விண்ணில் உள்ள துணைக்கோள்கள் மூலம் கண்காணிப்பதன் மூலம் ஆள் கடத்தலை தடுக்க முடியுமா என்று ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் பரிசோதனை செய்து…