மா அரங்கநாதனின் சில பத்திக் கட்டுரைகள்

1 தவத்திரு சின்மயாநந்தர் ஒரு தடவை சொன்னது வருமாறு: ‘நீ எங்கு சென்றாலும் கண்ணனையே அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறாய் ‘ நல்ல சொற்றொடர் – சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டிவொன்று. வேறொன்றும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ‘நீ…