ஒரு புது அதிவேக கணினி (Supercomputer) கட்ட அமெரிக்க அறிவியல் தளம் பணம் தருகிறது

ஒரு உலக மகா அதிவேக கணினியைக்கட்டவும், கணிப்பு வலையை (computing grid) அமைப்பதற்கும் அமெரிக்க தேசீய அறிவியல் தளம் (National Science Foundation) என்ற அமெரிக்க அரசாங்க நிறுவனம் சுமார் 53 மில்லியன் டாலர்…

ஆறு சேவியர் கவிதைகள்

1. அது, அங்கே… நீண்ட நாட்களாக என் புத்தகங்களுக்கிடையே நசுங்கிக் கிடக்கிறது அது. எறிந்துவிடவேண்டுமென்று எடுத்து மீண்டும் அதே இடத்தில் போட்டு விடுவேன். வருடம் முழுதும் ஒரே இடத்தில் தூக்கிலிடப்படும் நாள்காட்டிபோல, அங்கேயே கிடக்கிறது.…