கருத்தரங்கம் – கவியோகி வேதம் அவர்களின் புத்தகம் பற்றி

This entry is part [part not set] of 61 in the series 20040318_Issue


Kaviyogi Vedham

My Dear/s,

Namasthe/Asirs.–As yu know already, my book on

Shri.KanchimaMunivar( ‘varangkaLai Ungkalukke vaari vazangkum vaLLal

kanchimamunivar ‘,was released by sri. Kanchi Bala-Periyavaa

on 28th Feb,04.

Now Bharathi Kalaikkazhagam& Bharathi Thamizh manram join together to set

up a ‘karuththarangkam ‘(Seminar) on that Book at 5 pm,on coming Sunday the

14thMarch04.

Coffee/tiffin arranged.Thiruppur Krishnan,Ilandhai Ramasamy, Va.

ve.su(Principal Of vivekanandha

coolege) Poet Ilandevan, Bharathi Suraj etc persons are going to analyse

its various aspects

beautifully. So, I request yu all to come/attend the function.Vara

mutiyaathavarkaLai,I request yu to pray for success of function.ok ?

Thank you,

Anbutan yurs,

Kaviyogi Vedham..phone-091-044-24490246

sakthia@eth.net

Series Navigation

அறிவிப்பு

அறிவிப்பு