பேராசை

This entry is part of 37 in the series 20110306_Issue

மலிக்கா


இன்னொரு முறை
இருளுக்குள்
இருந்து பார்க்க ஆசை

இம்சைகளில்லா
இன்பங்களுக்குள்
இருந்து பார்க்க ஆசை

இறுக்க மூடியிருந்தும்
இருவிழிகளின் இடுக்கில்
ஒளிகளின்
ஊடுருவளிருந்ததே!

அவ்விருளை
அனுபவித்து ரசிக்க
அன்னையின் கருவறையில்

”மீண்டும்”

இன்னொரு முறை
இருந்து பார்க்க ஆசை
இமைகளைமூடி
இவ்வுலம் மறக்க ஆசை…

Series Navigation