பிம்பம்

This entry is part [part not set] of 28 in the series 20100227_Issue

இசை பிரியா


பாசாங்கற்ற புன்னைகையில்
உதிர்ந்தது முதல் பிம்பம்
தோழமையான பேச்சில்
உரிந்தது அடுத்த பிம்பம்
நெருக்கமான இடைவெளிகளை
நிரப்பியது மறு பிம்பம்
இப்படியாக பிம்பங்கள்
ஒவ்வொன்றாய் கழன்று விழ
முடிவில் வெளிப்பட்டது
எந்த சாயலுமற்ற பிம்பம்
அதில் பார்க்க முடிந்தது
எனது பிம்பத்தையும்..

– paadini2009@gmail.com

Series Navigation

இசை பிரியா

இசை பிரியா

பிம்பம்

This entry is part [part not set] of 54 in the series 20090915_Issue

வி பிச்சுமணி


வலசை பறவைகறளாய்
தாயகம் வந்திருக்கிறாயென
எங்க வீட்டு அடுக்களை பேச்சு
உன் கண்களை சந்திக்க
இஷ்டமிலலா
என் கண்கள் தலைகுனிந்து
வாசல் வந்தது.

உன்பிறை முதுகு
என் வீட்டு வாசலை
நோட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறது
சாலை பள்ள நீரில்
பிம்பமாய் பிரதிபலித்து
என்னை பரிதவிக்க வைக்கிறது

மலர்முகம் திரும்புவாயெனும்
ஏக்க பெருமூச்சில்
நீரும் ஆவியாகிவிடக்கூடும்
நீ திரும்பும் பொழுது
பள்ளத்து நீரில் விழுந்த
மிதிவண்டியால்
உன் பிம்பம் அலைஅலையாய்
அலைகழிக்கிறது

அந்த நீரில் என் பிம்பத்தை
நீ பார்த்திருக்கலாம்
பார்க்காதிருந்திருக்கலாம்
அலைஅலையாய் நான்
காணாது போயிருக்கலாம்

முந்தைய நாளில் முதன்முதலாய்
என்னை நீ பார்த்து சிரித்த போது
இதே போல் ஏதோஒரு வாகனம்
வந்து மறைத்திருந்திருக்கலாம்
மறந்திருக்க அவசியமில்லாமல்

v.pitchumani@gmail.com

Series Navigation

வி பிச்சுமணி

வி பிச்சுமணி