அருவி

This entry is part of 35 in the series 20101219_Issue

முனைவர் சி.சேதுராமன்,முனைவர் சி.சேதுராமன், இணைப் பேராசிரியர், மா.மன்னர் கல்லூரி, புதுக்கோட்டை.
E.Mail. sethumalar68 yahoo.com
அன்னையாம் மலையின் காதில்
அழகான தொங்கல் அருவி!
அரும்புகள் சிரிப்பதைப் போல்
அருவிதான் ஓசை செய்யும்!
அழகிய செடி கொடிகள்
அற்புத மரங்கள் மடுக்கள்
அனைத்திலும் தவழ்ந்த ஆறு
ஆசையால் துள்ளிக் குதித்து
அருவியாம் பெயரைப் பெறும்!
அன்பு கொள் குழந்தை தாயைக்
கண்டதும் தாவுதல் போல்
மலையின் உச்சியிலிருந்து
மாலைபோல் அருவி தாவும்!
வெள்ளமாம் அருவி நீரில்
வெள்ளமாய் மக்கள் கூட்டம்
ஓடி நீராட வருவர்!
ஒப்பற்ற இன்பம் பெறுவர்!
ஒய்யார அருவிப் பெண்ணின்
ஒப்பற்ற அழகு காண
ஓராயிரம் கண்கள் வேண்டும்

Series Navigation