மானுட பிம்பங்கள்

This entry is part of 33 in the series 20100815_Issue

ஷம்மி முத்துவேல்உருகி
கரைந்து
ஒழுகியது
வாழ்க்கைத் திரவம்

வருடங்களின் பின்னணியில்
அலட்டலாய் பயணம்
பின்னூட்டமாய்
அலுப்பும் சலிப்பும்

வரையறுக்கப்பட்ட நியதிகளின்
கோட்பாடு வல்லூற்றின் பார்வை கொண்டு
விதிகளாய் திணிக்கப்பட்ட
இருட்டுத் தத்துவம்

காற்றின் திசை மாற்றப்பட
லயம் தப்பிச் சுழன்றது
பூமிப் பந்து

நழுவிய தரையில்
நட்சத்திரங்கள் மிதி பட
எரிகோள்கள் சீற்றம் கொண்டன
திரவம் பற்றி எரிந்தது

தீ நாக்குகள் வெளியேற்றியது
பல்வேறு
மானுட பிம்பங்களை

Series Navigation