கயிலாயக் குடும்பம்

This entry is part [part not set] of 29 in the series 20020617_Issue

அனந்த் (அனந்தநாராயணன்)


கையினிலே ஏந்துவதோ ஓடு – அவன்
காலெடுத்து ஆடுவதோ காடு

அன்னவன்மேல் மையல்கொண்டே
அருகமர்ந்தாள் அம்மைஅவள்

காதலுக்கு வேறெதுதான் ஈடு ?

*********

அண்ணனுக்கும் தம்பிக்குமோர் போட்டி -அதில்
ஆனைமுகன் வெற்றிக்கொடி நாட்டி

அகிலமெல்லாம் சுற்றுவதை
அன்னைதந்தை சுற்றுவதால்

அடைந்திடலாம் என்றான்வழி காட்டி

*********

போட்டியிலே தோற்றதனால் வெம்பி – மனம்
போனபின்னர் மாற்றுவழி நம்பி

அண்ணனுக்கு முன்னதாக
ஆற்றுமொரு செய்கையென்று

புரிந்துகொண்டான் இருமணத்தைத் தம்பி!

*********
ananth@mcmaster.ca

Series Navigation

அனந்த் (அனந்தநாராயணன்)

அனந்த் (அனந்தநாராயணன்)