ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையின் நாட்குறிப்பு

This entry is part [part not set] of 33 in the series 20071220_Issue

எஸ்ஸார்சி


சம்பந்தமில்லை என்றாலும்

ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையின் நாட்குறிப்பு ( டியூப்ளே பற்றி ) என்னும் ஆங்கில நூல் ஆசிரியர் திரு. ஏ. செபாசிடியன் -அனந்தரங்கம் பிள்ளை ஆய்வு மையம் புதுச்சேரி – வெளியீடு ஆண்டு மார்ச்சு 1972-.
.
அதனிலிருந்து சில வரிகள் :
1)The Jesuit fathers have requested the governors from the days of Francois Martin to demolish the Vedapuriswaran temple which existed at the present site of the mission press on the north of the San Paulo Church popularly known as sambakovil. Their contention was that the noises of the temple disturbed the mass service in the church. All the Governors up to Dumas have resisted the Jesuit fathers request. But Dupleix took up the demolition strongly influenced by his wife and encouraged by captain Paradis. The temple was brought down on the fateful day of 8 sept 1748. – -page11-
2)Since the French did not know the local laguages they took in to the service persons knowing French and Tamil and even more.
They were Dubassis . In Tamil They were called ‘Mudaliar’. This word
was not a caste title. It meant a person who was the first man
or The head of Tamil Community. –-page18-

3)pillai has not been appointed officially Dubassi. The reason he was not a Christian. Jesuit fathers opposed his appointment to this post reserved only for Christians as per order of King Louis xiv
page -20-
4)‘Pillai pointed out that if the songs were composed in Tamil they could not be sung in Arcot ,Mysore,and Golconda but if a Tamil rendering of them was required , a performance in that tongue could be arranged in a week.’-page92
5)The revolt arose over the inhuman and unchristian segregation of the Adidravidas at Sambakoil in the heart of the city .A wall of separation has been built in the main hall of the church On the
One side of the wall, were seated Europeans ,caste Christians.
Creoles, on the other were admitted the converted Adidravidas –page93
6 )Dupleix knew well the Indian society. He had once said that, ‘ no class of men bear comparison with Brahmins in point of intelligence.’
Page -110
7) However he feared that Brahmins were used as spies by the British -110
8 )In fact the Chennakesava perumal temple of the town Madras
Was under the special patronage of the British East India company.


essarci@yahoo.com

Series Navigation

எஸ்ஸார்சி

எஸ்ஸார்சி