கணவனின் தோழியர்

This entry is part of 39 in the series 20050203_Issue

புதியமாதவி


(1)
கதம்ப மாலையாய்
உன் தோள்களில்
உன் தோழியரின் புன்னகை.

கதம்ப மாலைகள் கசங்காமலேயே
அணைக்க நினைக்கிறது
என் தோள்கள்.

கதம்பங்களுடன் கலந்துவிட்ட
காற்றடித்து
உதிர்ந்துபோகிறது
என் இரவுகள்.

(2)

பெண்ணுரிமைப் பேசும்
உன் எழுத்துகள்
என்னுரிமையை
எப்போதும்
இருட்டடிப்பே செய்கின்றன.

(3)

ஏதாவது காரணம்சொல்லி
அடிக்கடிச் சந்திக்கும்
உன் தோழியரின் முகங்கள்
அச்சுறத்தவில்லை என் இரவுகளை.
எப்போதா சந்தித்த
என் பள்ளிப்பிராயத்துநண்பனை
இப்போதும் நான் சந்திப்பதாக
நீ சந்தேகப்படும்வரை.
—-
puthiyamaadhavi@hotmail.com

Series Navigation