வார்த்தை டிசம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 29 in the series 20091225_Issue

பி.கே. சிவகுமார்


சீனத்தராய் விடுவாரோ! – பி.கே. சிவகுமார்

வாசகர் கடிதங்கள்

ஏரியின் அமைதி – பாவண்ணன்

நேர் நீட்சி – உமா மகேஸ்வரி

காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் – 3 – கோபால் ராஜாராம்

உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்

சுப்பையாவின் தம்பி – சுகா

மெலிஸாவின் தேர்வுகள் – ஜெயந்தி சங்கர்

அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் உண்மை, கலையனுபவம் – ரா. கிரிதரன்

திரைப்படம்: செத்தமொழி பேசும் சித்திரம் – தார்விஸ்

தேவதேவன், நாஞ்சில் நாடன், நா.விச்வநாதன், ஹெச்.ஜி. ரசூல், தீபச்செல்வன், உயிரோடை லாவண்யா, நிலாரசிகன், பொன். வாசுதேவன், கணேசகுமாரன் கவிதைகள்

திரைப்படம்: பௌத்தமும் பௌத்தத்திற்கு எதிரான வடிவமும்: ஒரு மௌனப் போராட்டம் – கே. பாலமுருகன்

இரண்டாவது மரணம் – ஆனந்த் ராகவ்

பாவண்ணனின் துங்கபத்திரை கட்டுரைகள் (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்

புதிதாய்ப் படிக்க: புதுக்கவிதையும் புதிய கவிதையும் – நிர்மலா

நிகழ்வு: மதுரா மாமனிதர் விருது – கலைமாமணி வி.கே.டி. பாலன்

நிகழ்வு: பொன்னி நெல்மணியும் பொன்னிறக் கோதுமையும் – சேதுபதி

பாகிஸ்தானில் மாறியிருக்கும் போர்நிலை – துக்காராம் கோபால்ராவ்

நெஃப்ர்டிடி – ரஜினி பெத்துராஜா

ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள் – பி.ச. குப்புசாமி

ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி.கே. சிவகுமார்

பி.கே. சிவகுமார்

வார்த்தை டிசம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 30 in the series 20091218_Issue

பி.கே. சிவகுமார்சீனத்தராய் விடுவாரோ! – பி.கே. சிவகுமார்

வாசகர் கடிதங்கள்

ஏரியின் அமைதி – பாவண்ணன்

நேர் நீட்சி – உமா மகேஸ்வரி

காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் – 3 – கோபால் ராஜாராம்

உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்

சுப்பையாவின் தம்பி – சுகா

மெலிஸாவின் தேர்வுகள் – ஜெயந்தி சங்கர்

அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் உண்மை, கலையனுபவம் – ரா. கிரிதரன்

திரைப்படம்: செத்தமொழி பேசும் சித்திரம் – தார்விஸ்

தேவதேவன், நாஞ்சில் நாடன், நா.விச்வநாதன், ஹெச்.ஜி. ரசூல், தீபச்செல்வன், உயிரோடை லாவண்யா, நிலாரசிகன், பொன். வாசுதேவன், கணேசகுமாரன் கவிதைகள்

திரைப்படம்: பௌத்தமும் பௌத்தத்திற்கு எதிரான வடிவமும்: ஒரு மௌனப் போராட்டம் – கே. பாலமுருகன்

இரண்டாவது மரணம் – ஆனந்த் ராகவ்

பாவண்ணனின் துங்கபத்திரை கட்டுரைகள் (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்

புதிதாய்ப் படிக்க: புதுக்கவிதையும் புதிய கவிதையும் – நிர்மலா

நிகழ்வு: மதுரா மாமனிதர் விருது – கலைமாமணி வி.கே.டி. பாலன்

நிகழ்வு: பொன்னி நெல்மணியும் பொன்னிறக் கோதுமையும் – சேதுபதி

பாகிஸ்தானில் மாறியிருக்கும் போர்நிலை – துக்காராம் கோபால்ராவ்

நெஃப்ர்டிடி – ரஜினி பெத்துராஜா

ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள் – பி.ச. குப்புசாமி

ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி.கே. சிவகுமார்

பி.கே. சிவகுமார்

வார்த்தை டிசம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 31 in the series 20091211_Issue

பி கே சிவகுமார்சீனத்தராய் விடுவாரோ! – பி.கே. சிவகுமார்

வாசகர் கடிதங்கள்

ஏரியின் அமைதி – பாவண்ணன்

நேர் நீட்சி – உமா மகேஸ்வரி

காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் – 3 – கோபால் ராஜாராம்

உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்

சுப்பையாவின் தம்பி – சுகா

மெலிஸாவின் தேர்வுகள் – ஜெயந்தி சங்கர்

அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் உண்மை, கலையனுபவம் – ரா. கிரிதரன்

திரைப்படம்: செத்தமொழி பேசும் சித்திரம் – தார்விஸ்

தேவதேவன், நாஞ்சில் நாடன், நா.விச்வநாதன், ஹெச்.ஜி. ரசூல், தீபச்செல்வன், உயிரோடை லாவண்யா, நிலாரசிகன், பொன். வாசுதேவன், கணேசகுமாரன் கவிதைகள்

திரைப்படம்: பௌத்தமும் பௌத்தத்திற்கு எதிரான வடிவமும்: ஒரு மௌனப் போராட்டம் – கே. பாலமுருகன்

இரண்டாவது மரணம் – ஆனந்த் ராகவ்

பாவண்ணனின் துங்கபத்திரை கட்டுரைகள் (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்

புதிதாய்ப் படிக்க: புதுக்கவிதையும் புதிய கவிதையும் – நிர்மலா

நிகழ்வு: மதுரா மாமனிதர் விருது – கலைமாமணி வி.கே.டி. பாலன்

நிகழ்வு: பொன்னி நெல்மணியும் பொன்னிறக் கோதுமையும் – சேதுபதி

பாகிஸ்தானில் மாறியிருக்கும் போர்நிலை – துக்காராம் கோபால்ராவ்

நெஃப்ர்டிடி – ரஜினி பெத்துராஜா

ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள் – பி.ச. குப்புசாமி

ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி.கே. சிவகுமார்

பி.கே. சிவகுமார்

வார்த்தை டிசம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 25 in the series 20091204_Issue

பி கே சிவகுமார்சீனத்தராய் விடுவாரோ! – பி.கே. சிவகுமார்

வாசகர் கடிதங்கள்

ஏரியின் அமைதி – பாவண்ணன்

நேர் நீட்சி – உமா மகேஸ்வரி

காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் – 3 – கோபால் ராஜாராம்

உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்

சுப்பையாவின் தம்பி – சுகா

மெலிஸாவின் தேர்வுகள் – ஜெயந்தி சங்கர்

அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் உண்மை, கலையனுபவம் – ரா. கிரிதரன்

திரைப்படம்: செத்தமொழி பேசும் சித்திரம் – தார்விஸ்

தேவதேவன், நாஞ்சில் நாடன், நா.விச்வநாதன், ஹெச்.ஜி. ரசூல், தீபச்செல்வன், உயிரோடை லாவண்யா, நிலாரசிகன், பொன். வாசுதேவன், கணேசகுமாரன் கவிதைகள்

திரைப்படம்: பௌத்தமும் பௌத்தத்திற்கு எதிரான வடிவமும்: ஒரு மௌனப் போராட்டம் – கே. பாலமுருகன்

இரண்டாவது மரணம் – ஆனந்த் ராகவ்

பாவண்ணனின் துங்கபத்திரை கட்டுரைகள் (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்

புதிதாய்ப் படிக்க: புதுக்கவிதையும் புதிய கவிதையும் – நிர்மலா

நிகழ்வு: மதுரா மாமனிதர் விருது – கலைமாமணி வி.கே.டி. பாலன்

நிகழ்வு: பொன்னி நெல்மணியும் பொன்னிறக் கோதுமையும் – சேதுபதி

பாகிஸ்தானில் மாறியிருக்கும் போர்நிலை – துக்காராம் கோபால்ராவ்

நெஃப்ர்டிடி – ரஜினி பெத்துராஜா

ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள் – பி.ச. குப்புசாமி

ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி.கே. சிவகுமார்

பி.கே. சிவகுமார்