கறை

This entry is part [part not set] of 22 in the series 20020707_Issue

அனந்த்


வானத்திலே பறந்துவந்த சிட்டு – அதன்
மகிழ்ச்சியிலென் மனம்பறக்க விட்டு

மேல்நிமிர்ந்து பார்த்துப்பிறர்
மேலிடித்து நடக்கையிலே

வாயினிலே விழுந்ததொரு சொட்டு!

? ? ? ? ? ?

வாசலிலே வந்ததொரு மாடு – அது
வாலெடுத்து ஆட்டக்குஷி யோடு

நானதனை ரசித்தபடி
நடந்துசெல்ல நல்லவெள்ளைச்

சட்டையிலே கெட்டசாணிக் கோடு!

v v v v v v

தொட்டிலிலே தூங்குமெந்தன் குட்டி – அது
தொடாமலே இனிக்கும்வெல்லக் கட்டி

கட்டவிழ்ந்த ஆசையோடு
கிட்டநின்று காணவாயில்

விட்டதய்யா நீரையந்தச் சுட்டி!

; ; ; ; ; ;

Series Navigation

அனந்த்

அனந்த்