எது சரி ?

This entry is part [part not set] of 42 in the series 20030626_Issue

புகாரி, கனடா


இந்தக் கோபம் எனக்குப்
பாதுகாவலனா
பகைவனா ?

இந்த ஞானம் எனக்கு
விடுதலையா
தண்டனையா ?

இந்த மனசு எனக்குச்
சிறகா
சிறையா ?

இந்த ரசனை எனக்கு
லாபமா
நஷ்டமா ?

இந்தப் பிறப்பு எனக்கு
பாக்கியமா
சாபமா ?

இந்த மோகம் எனக்கு
விருந்தா
விசமா ?

இந்தப் பசி எனக்கு
உயிரா
மரணமா ?

*

புகாரி, கனடா
buhari2000@rogers.com

Series Navigation

புகாரி

புகாரி