செர்நோபில் அணுமின் உலை விபத்தால் உடனே நேரிட்ட விளைவுகள் -7

This entry is part of 39 in the series 20060609_Issue

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா


என்ன நேர்ந்ததெனக் காணச் சென்றோர்
பின்னால் சொல்ல மீளவில்லை!
தீயணைக்கப் போன பணியாளர்
தீயணைத்து
சேயணைக்க வாசலுக்கு மீளவில்லை!
நள்ளிரவில் மருத்துவ மனை சென்றோர்
பள்ளியெழும் சூரியனைக் காணவில்லை!
மாந்தர் மனதில்
புண்ணாறிப் போக வில்லை!
கதிர்கள் வீசும்
மண்ணாறிப் போக வில்லை!

செர்நோபில் நினைவுகள்

நேற்று நிகழ்ந்ததாய்த் தெரியுது!
இன்று அத்தெருவில் நடக்கிறேன்.
என்றோ ஒருநாள் தெருவா யிருந்தது!
என்றோ ஒருநாள் வீடா யிருந்தது!
வெறுமையாய் நிற்கிறது மேஜை,
விருந்துண்பார் அமர்ந்துண்ண!
ஒருவர் கூட காணப் படவில்லை!
காற்றின் திசைகாட்டி
காலநிலை அம்புக்கு எதிர்த்திசையில்,
அனைவரையும் ஓரிரவே ஏற்றி
எங்கோ
கடத்தி விட்டார்,
நகர் மீது
படையெடுத்தோர்!

செர்நோபில் சோகப் பாடல்கள்

மேம்பட்ட படைப்பு ஒன்றை உருவாக்க ஒரு திட்டம் இருக்குமானால், அதனால் விளையப் போகும் பாதிப்புகளின் முழுத் தோற்றத்தை முதலில் ஆழ்ந்து அறிந்த பிறகுதான் அதை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

தாமஸ் ஹார்டி [Thomas Hardy 1840–1928]

“மனித இனத்துக்கு அணுமின்சக்தி மிகவும் தேவைப் படுகிறது என்பது என் தனிப்பட்ட கருத்து. அவை விருத்தி செய்யப்பட்டு மக்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு அளிப்பவை என்று உறுதிப்பாடாக வேண்டும். அதாவது அணு உலைகள் யாவும் பூமிக்கடியில் நிறுவப்பட வேண்டும். அகில நாடுகளின் பேரவை தாமதமின்றி அணு உலைகள் எல்லாம் அடித்தளங்களில் நிறுவப்பட சட்டமியற்ற வேண்டும்.”

“செர்நோபிலில் மெய்யாக நடந்தவை” என்னும் கிரிகொரி மெத்வெதேவ் [The Truth About Chernobyl By: Grigori Medvedev] எழுதிய நூலில் தீயணைப்பாளிகள், எஞ்சினியர்கள், இயக்குநர்கள் எப்படித் தீவிரமாக முன்வந்து உழைத்து விபத்தின் கோரத்தைத் தம்மால் முடிந்த அளவு குறைத்து உயிர் நீத்தார்கள் என்பது தெளிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.”

ஆன்டிரே ஸெக்காரோவ் [Andrei Sakharov, Russian Nobel Laureate (May 1989)]

முன்னுரை: உலக நாடுகளின் பாதுகாப்பான அணு உலைகள் போலின்றிச் செர்நோபில் மாடல் RBMK-1000 அணுமின் உலைகள் மிகவும் பிற்போக்கான முறையில், சிக்கனச் செலவில் டிசைன் செய்யப்பட்ட பூத நிலையங்கள். வியன்னாவிலிருக்கும் அகில நாட்டு அணுசக்திப் பேரவையின் [IAEA] கட்டுமான நெறிப்பாடுகளைப் புறக்கணித்து நிறுவகமானவை, RBMK அணு உலை மாடல்கள்! செர்நோபில் விபத்து நேர்ந்த பின் IAEA அணுசக்தி நிபுணர்கள், செர்நோபில் டிசைன் கோளாறுகளை முதலில் அழுத்தமாகக் குறிப்பிடாது, விபத்து இயக்குநர் செய்த மாபெரும் மனிதத் தவறுகளால் விளைந்தது என்று முடிவு செய்தனர். ஆனால் பின்னால் வெளியிட்ட உளவுத் தகவலில், டிசைன் கோளாறுகளே விபத்தின் முதன்மைக் காரணமாகக் கருதப் பட்டு, இயக்குநர் தவறுகள் இரண்டாம் நிலையைப் பெற்றன! ரஷ்ய அணு உலைகளைத் தவிர, உலக நாடுகளில் மற்ற அணு உலைகள் யாவும் உறுதியாக்கப் பட்ட காங்கிரீட் அரணுக்குள் [Reinforced Concrete] கட்டப் பட்டவை. RBMK அணு உலைகள் கதிரியக்கம் கசியாத ஒரு கோட்டை அரணுக்குள் அமைக்கப்பட வில்லை!

அடுத்து வெப்பசக்தியைக் கடத்திச் செல்லும் தணிப்பு நீரில் நீராவி மிகுந்தாலோ அல்லது வெற்றிடம் நேர்ந்தாலோ, நியூட்ரான் எண்ணிக்கை குறைவதற்குப் பதிலாகக் கூடுதலாகி, “நேர்முக வெற்றிட நியூட்ரான் மிகைவு” [Positive Void Coefficient], எனப்படும் தவறால் அணுசக்தி உற்பத்தி பன்மடங்கு மிகையாகிறது! 1986 ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி செர்நோபில் நான்காம் பகுதி அணு உலையில், அடுத்தடுத்து இரண்டு வெடிப்புகள் நேர்ந்தன! முதல் வெடிப்பு நேர்முக வெற்றிட நியூட்ரான் பெருக்கத்தால், வெப்பசக்தி 100 மடங்கு வெகு விரைவில் மிகையாகி, நீராவியின் அழுத்தம் மீறியதால் நிகழ்ந்தது! அடுத்த வெடிப்பைத் தூண்டியது, நீராவியும், சூடேறிய ஸிர்கோனியமும் இணைந்து, அணு உலைக்குள் ஹைடிரஜன் வாயு சேமிப்பாகி, காற்றிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் வாயுவுடன் தீவிரமாய்ச் சேர்ந்ததால் உண்டானது! செர்நோபில் விபத்து சிறு பூகம்பம் போல் தென்பட்டது! விளைவுகளைப் பார்த்தால் சிறு பிரளயத்தின் ஒத்திகை போல் தெரிந்தது!

செர்நோபில் விபத்தின் கோர வெடிப்பில் நேர்ந்த ஆரம்ப விளைவுகள்

மனிதர் செய்த மாபெரும் தவறுகளாலும், யந்திரக் கோளாறுகளாலும், டிசைன் பழுதுகளாலும் சோதனை நிகழ்ச்சியால் தூண்டப்பட்டு அடுத்தடுத்து இரண்டு வெடிப்புகள் ஏற்படக் காரணமாயின. சுமார் 3000 மெகாவாட் வெப்பசக்தியில் ஓடும் அணுமின் உலைச் சாதனங்கள், அப்போது வெப்பசக்தி 100 மடங்கு மிகையாகி 300,000 மெகாவாட் நீராவியின் அழுத்தம் விரைவில் பேரளவில் ஏறிப் போய் அணு உலைச் சாதனங்கள் அதிரத் தொடங்கின! எரிக்கோல்கள் அடங்கிய அழுத்தக் குழல்களின் மூடிகள் ஏறி யிறங்கி நர்த்தனம் புரிந்தன! அணு உலைக்குள் கொந்தளிப்புச் சத்தங்கள் கேட்டன! பூகம்பம் போல் வெடி முழக்கங்கள் கேட்டன! காங்கிரீட் அறைகள் அசையத் துவங்கி அடி பெயர்ந்தன! நிலையத்தின் விளக்குகள் அனைத்தும் சட்டென அணைந்தன! அறைகளின் மேல்தளங்கள் பிளக்கப் பட்டு விழத் தொடங்கின! உலைக்கரு வெடித்து நிலையத்தின் மேல்தளத்தில் பெருந்துளை ஒன்று காணப்பட்டது! அணு உலையின் 1700 யுரேனிய எரிக்கோல்கள் கதிரியக்கத்தை வெளியாக்குவதுடன் உருக ஆரம்பித்துத் தணிப்பு நீருடன் இரசாயன முறையில் இணைந்தன. அதனால் நீராவி அழுத்தம் பெருகி, குழல்களில் வெடிப்புகளை [Steam Explosion in Pressure Tubes] உண்டாக்கின! முடிவில் 1000 டன் கனமுள்ள கவச உருக்குத் தட்டு [Upper Biological Shield] ஆட்டி அசைக்கப் பட்டுத் தூக்கி எறியப்பட்டு, அணு உலை வயிற்றுக்கள் பாதுகாப்பாய்க் கிடந்த கதிரியக்க எரிக்கோல்கள் மேல்தளம் திறந்ததால் வாய்திறந்து வானம் பார்த்தன!

டர்பைன் கட்டடம் தகர்ந்தது! பல்லாயிரம் ராஞ்சன் கதிர்வீசும் யுரேனிய எரிக்கோல் துணுக்குகள் நியூட்ரான், காமாக் கதிர்களை வீசிக் காணுமிடம் எல்லாம் கண்ணில் பட்டன! மிதவாக்கியான கரித்திரட்டுக் கட்டிகள் உடைந்து பல இடங்களில் சிதறி எரியத் தொடங்கின! நெளிந்த உலோகங்களும் துண்டு துண்டான காங்கிரீட் சுவர்களும் நிரம்பின! குழாய்களிலும், உடைந்த பெரும் பைப்புகளிலும் அதி வேகத்தில் கசியும் நீராவி, நிலையப் பணியாளரையும், தீயணைப்புப் படையினரையும் சுட்டுக் காயப்படுத்தின! மின்சார வடக் கம்பிகள் அறுந்து, கண்ட இடமெல்லாம் தீப்பொறிகள் பளிச்பளிசென மின்னல் அடித்தன! எரியும் கரித்திரட்டுக் கட்டிகளின் கனலும், தீயும் நிலையத்தின் மேல்தள ஆஷ்·பால்ட்டைப் [Ashphalt Floor Roof] பற்றி மூச்சை அடைக்கும் கரும்புகை மண்டலம் கிளம்பியது. நீராவி, புகை மூட்டம், கதிரியக்க முகில் ஆகிய மூன்றும் காற்றுத் தள்ளும் திக்கில் சென்று அண்டை நாடுகளில் புகுந்தன! அத்தனை ஆரம்ப வெடிப்பு நிகழ்ச்சிகளும் பொழுது விடிவதற்குள் முடிந்து விட்டன!

பொழுது விடிந்ததும் நான்காவது யூனிட்டில் அணுமின் உலை காணப்பட வில்லை! உலை யிருந்த தளத்தில் பெருந் தீக்குழி ஒன்றுதான் கனலுடன் காணப்பட்டது! அழைக்கப்பட்ட தீயணைப்புப் படையினர் அதிகாலையில் [1:45 AM] ஆஷ்·பால்ட் எரியும் டர்பைன் கட்டட மேல்தளத்துக்கு ஏறி முதலில் புகைத்தீயை அணைக்க முற்பட்டார்! அரை மணி நேரத்திற்குள் 512 தீயணைப்பாளரும், நிலையப் பணியாளரும் தீவிரக் கதிரியக்கச் சூழ்நிலையில் வேலை செய்து புகை மூட்டம் கண்ணையும், மூக்கையும் பாதிக்க, கோரமான பீட்டாக் கதிரடியும் [Severe Beta Dose] வாங்கி மருத்துவ மனைக்குச் செல்ல நேர்ந்தது! 780 ரெம் [780 Rems] கதிரடி பெற்ற பியோட்டர் [Piotr Palamarchuk] என்பவர் நல்ல வேளை பிழைத்துக் கொண்டார்! வாலரி [Valeri Khodemchuk] என்பவர் வெடிப்பில் சீக்கி அக்கணமே மாண்டார்! விலாடிமிர் [Vladimir Shasenok] என்பவர் காலை 5 மணிக்கு வெடிக் காயத்தாலும், கதிரடியாலும் காலமானார்! ஆனால் முதல் நாள் தீமூட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணிபுரிந்த 29 பணியாளரும், தீயணைப்புப் படையினரும் மருத்துவ மனைக்குப் போனவர் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து மனைவி, மக்களைக் காணவில்லை!

விஞ்ஞானப் பொறியியல் நிபுணர்களும், ராணுவப் படையினரும், முதல் நாள் பிரளயக் காட்சிக்குப் பிறகு விபத்தின் கோரத்தைத் தணிக்க அழைக்கப் பட்டார்கள். என்ன செய்வது, எங்கே துவங்குவது, எப்படிக் கையாள்வது என்பது அறிவாளிகளுக்கும் தெரியவில்லை! முதலில் தீயை அணைக்க முடிவு செய்யப் பட்டது. 1700 டன் கரித்திரட்டு [Graphite] எரிந்து புகை எழுந்து கதிர்வீச்சுகள் வெளியே சூழ்மண்டலத்தில் பரவுவதைக் குறைக்க வேண்டும். அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் கதிரியக்கத் துணுக்குகள் சிதறிக் கிடப்பதால், கரிக்கட்டிகளின் தீயை அணைக்க இரண்டு மாதம் எடுக்கலாம்! ஒரு பயனுள்ள திட்டம் உருவானது. ஹெலிகாப்டர் மூலமாக முதலில் நியூட்ரான்களை விழுங்கி காமாக் கதிர்களுக்குக் கவசம் அளிக்கவும், தீயை விரைவில் அணைக்கவும் பேரளவு மணலுடன் போரான், ஈயம், டாலமைட் [Sand with Boron, Lead, Dolomite] ஆகியவற்றைக் கொட்டும் திட்டமே அது!

அத்திட்டம் கடைப்பிடிக்கப் பட்டு இரண்டாம் நாள் முதல் ஆறாம் நாள்வரை நீடித்தது. ஆனால் அத்திட்டம் முறையானதாகத் தோன்றவில்லை. காரணம், உள்ளெரியும் நெருப்பை மணல் மூடி யுரேனிய எரிக்கோல்கள் கனல் பெருகி உருகித் தளத்தில் துளையிட்டுக் கீழே உள்ள “தணிப்பு நீர்த் தடாகத்தின்” [Suppression or Bubbler Pool] நீரோடு சேர்ந்து பேராபத்தை உண்டாக்கும் என்று அஞ்சப்பட்டது! மகா தீவிரமான யுரேனியம்-நீர் ரசாயன இயக்கம் [Violent Uranium Water Reaction] வெடிப்பானால் மூன்றாவது வெடிப்பு எல்லாவற்றையும் விடப் பெரிதாகி அணு உலைச் சிதைவுகள் அதிகமாகும். அணு உலைக் கதிரியக்கக் கழிவுகள் நீருடன் கலந்து, வெளியேறித் தெருவில் ஆறாய் ஓடும்! அதைத் தவிர்க்க வேண்டுமானால் யாராவதொருவர் அணு உலைக் கடியில் புகுந்து, தடாகத்தில் நீந்தி கழிவு நீக்கும் குழாயைத் திறந்துவிட வேண்டும்!

முன்வந்த மூன்று தீரர்கள் சீர்குலைந்து கதிர்வீசும் அணு உலையின் அடிப்பகுதிக்கு நுழைந்து, தணிப்புத் தடாகத்தில் பாய்ந்து குழாயைத் திறந்துவிட்டு நீரை வெளியேற்றினார். ஐயமின்றி மகா தீரச் செயலது! ஒருபெரும் அபாயம் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டது. அடுத்து மிக்க சூடேறிய 1700 யுரேனிய எரிக்கோல்களின் வெப்பத்தைக் கடத்த அபாய நீரோட்டம் திறந்து விடப்பட்டு, அதுவேறு தனியாக தடாகத்திற்கு மேலுள்ள கீழ்த்தளத்தில் [Basement Floor] நிரம்பியுள்ளது! அந்த அபாயநீர் தேக்கமும், யுரேனிய உலோகம் படாமல் நீக்கமடைய வேண்டும். விபத்து நேர்ந்த ஆறாவது நாள் ஐந்து தீயணைப்பாளர் 2 கிலோ மீடர் தீக்குழல் வடத்தை [Fire Hose] அமைத்து, அந்த அபாய நீர்த் தேக்கத்தையும் பம்ப்புகளால் அகற்றினார்.

[தொடரும்]

தகவல்:

1. Chernobyl 20 Years On: UN Finds Impact of Reactor Disaster Much Less Than Feared, But Few are Reassured. By: Mara D. Bellaby Associated Press [Sep 5, 2005 & Apr 23, 2006]

2. A Trip to Chernobyl By Awake Writer in Ukraine “Awake” [April 2006]

3. Remember Chernobyl Day (April 26, 1986) – 20 Years After

4. Chernobyl Day Action: Wednes day (26 April 1986) By: Fang Bot [April 24, 2006] From: [http://www.chernobyl-children.com/, http://perth.indymedia.org]

5. Chernobyl Accident, Nuclear Issues Briefing Paper 22 [March 2006]

6. Children of Chernobyl Belarus “Two Decades After the Disaster, Chernobyl’s Children Struggle to Live By: Anatol Klascuk [http://indexline.org/en/news/articles/2006/belarus-childern-of-chernoby.shtml]

7. Chernobyl Radiation Still Lingering, Experts Say By: Associated Press [Nov 15, 2004]

8. Officials Worry About Chernobyl Reactor Cracking Seal By: Associated Press [April 23, 2006]

9. Chernobyl Debate Still Rages On 20th Anniversary By: Alec Gazdic CTV.ca News [Apr 24, 2006]

10 Chernobyl Death Toll Will Top 90,000: Greenpeace Report By: Associated Press [Apr 18, 2006]

11 The Truth About Chernobyl By: Grigori Medvedev [1991]

12 The Aftermath of Chernobyl By Grigori Medvedev [1993]

13 How Safe? Three Mile Island, Chernobyl & Beyond By: James Megaw [1987]

14 Nuclear Energy Agency (NEA), France: Chernobyl Assessment of Radiological & Health Impact [2002 Update]

15 Nuclear Safety & The G7 Summit Reports (1991-2000) -A Contradiction in Terms? [http://archive.greenpeace.org/~comms/nukes/chernob/rep01.html (Nov 5, 2003)]

16. Safety Benefits of Risk Assessment at the U.S. Nuclear Power Plants [http://www.nei.org/ (March 2002)]

17. Nuclear Power, From Physics to Politics By: Laurence Pringle [1979]

18. Chernobyl: The True Scale of Accident, Joint News Release By: WHO/IAEA/UNDP -20 Years Later a UN Report Provides Definite Answers & Ways to Repair Lives [2005] [www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/print.html]

19. Energy Bill Speeds up Nuclear Proliferation, Stifles Competition from Renewable Energy
[www.world-wire.com/news]

20. Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental & Socio-Economic Impacts By: Chernobyl Forum [WHO, IAEA, UNDP, FAO, NNEP, UN-OCHA, UNSCEAR, World Bank, Govts of Belarus, Russia, Ukraine (2003-2005)] Second Revised Edition. – Later Enlarged 600 Page Report (Sep 5, 2005).

21. Chernobyl’s Legacy: Health Impacts By K.S. Parthasarathy, Former AREB Secretary [www.thehindu.com/] Sep 15, 2005.

22. BBC News, Chernobyl’s Legacy Still Undecided By Mark Kinver BBC Science Reporter [Apr 24, 2006]

23. Chernobyl Reactor Accident 1986 By: Robert Johnson [May 11, 2005]

24. The Nuclear History Site/Historical Safety Record Vi Lenin – Chernobyl

25. Nuclear Energy Agency (NEA), France: Chernobyl Accident Sequence, The RBMK Reactor, Events Leading to the Accident, The Graphite Fire [2002 Update]

26 RBMK Reactors – Nuclear Issues Briefing Paper # 64A [Feb 2002]

******************

jayabarat@tnt21.com [June 8, 2006]

Series Navigation