உன்னிடம் நான்

This entry is part of 46 in the series 20110417_Issue

ச. மணி ராமலிங்கம்உன்னிடம் நான்
பேசுவதற்கு நிறைய
செய்திகள் இருந்தன
வார்த்தைகள் தொலைத்தபடி …..

உன்னிடம் நான்
பழகுவதற்கு நிறைய
நாட்கள் இருந்தன
நேரம் தவிர்த்தபடி,,,

உன்னிடம் நான்
பயணிப்பதற்கு நிறைய
தூரம் இருந்தன
பாதைகள் அடைத்தபடி…

உன்னிடம் நான்
நேசம்கொள்ள நிறைய
காரணங்கள் இருந்தன
என்னை மறைத்தபடி…

ச. மணி ராமலிங்கம்

Series Navigation