சூரியனின் சோக அலறல்

This entry is part [part not set] of 44 in the series 20040115_Issue

அவதானி கஜன்


————————————–

நானா உதிப்பது நானா மறைவது
கானா படித்து காலம் கழிக்கும் மனிதனே
தானாக சுற்றுது தரணி என்னையும் சுற்றுது
மானாக மீனாக மரமாக எதற்கும் என்நன்மையே

தையில் மட்டும் தருவாயோ வாழ்த்து
கையில் பணிகளென கைகழுவலோ – வாழ்க்கைத்
தையல்களில் தரித்து இருக்குது துக்கம்
மையல் கொண்டு மயங்குவது முறையோ

கடுகளவில் நீயங்கு கதிரவனாய் நானிங்கு
இடுகின்றாய் அசுத்தம் இதனால் அவலம்
வடியும் என்னொளியில் வருகின்றது நஞ்சொன்று
மடியும் உயிர்களுக்கு மறைமுக காரணம் நீ

——————————————————————
avathanikajan@yahoo.ca

Series Navigation

அவதானி கஜன்

அவதானி கஜன்