குப்பைத் தினம்

This entry is part [part not set] of 48 in the series 20060519_Issue

அனந்த்


குப்பைக்கோர் நாளின்று பாரீர்! – சேர்ந்து
கூடிஎல் லோருமாய்க் கொட்டுவோம் வாரீர்! (குப்பைக்கோர்..)

வாரம் ஒரேஒரு நாளில் – வண்டி
வருமென் றறிந்துநாம் தூக்குவோம் தோளில்
சேரும்நம் குப்பைக் குவியல் – தரம்
தேர்ந்து பிரிப்போம் குறித்த வகையில் (குப்பைக்கோர்..)

நீல நிறத்தொரு பெட்டி – அதை
நிறைத்திடும் காகிதம் கண்ணாடிப் புட்டி
மேலும்உண் டோர்பச்சைக் கூடை – அதில்
வீசிடும் உண்டபண் டங்களின் வாடை! (குப்பைக்கோர்..)

புல்லுடன் பூண்டெல்லாம் வெட்டி – பல
பைகளில் யாவையும் நன்றாகக் கொட்டி
எல்லாமாய் வாசலில் சேர்ப்போம் – அதை
எடுத்திடும் வண்டி வரக்காத் திருப்போம் (குப்பைக்கோர்..)

பூதக ணங்களைப் போன்று – பல
பேருந்து வண்டிகள் வீதியில் தோன்றும்
யாதொரு பாக்கியம் செய்தோம் – என்று
யாவரும் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் எய்வோம் (குப்பைக்கோர்..)

ஆனை துதிக்கையால் தூக்கி – வாயில்
ஆகாரம் போடும் விதந்தன்னை நோக்கித்
தான்முன்னம் ஆச்சர்யம் கொண்டோம் – இந்தச்
சாதனங் கள்அதை விஞ்சுதல் கண்டோம். (குப்பைக்கோர்..)

கண்ணுக்கோர் நோயெனத் தோன்றும் – குப்பை
கசங்கி நொறுங்கும் ஒலிஇசை போன்று
பண்பல சேர்த்து முழங்கும் – கேட்டுப்
பல்லோரின் வாய்களும் வாழ்த்தை வழங்கும்! (குப்பைக்கோர்..)

ஊர்சேர்க்கும் குப்பையைக் கொட்ட – ஊரின்
ஓரத்தில் உண்டொரு மாபெரும் பொட்டல்
பார்சேர்க்கும் பாவமாம் குப்பை – கொட்டப்
பரமன்ஏன் தாரான்ஓர் பாழும்ப ரப்பை? (குப்பைக்கோர்..)

—————————-

Series Navigation

அனந்த்

அனந்த்