காகிதச்செடிகள்

This entry is part [part not set] of 40 in the series 20110206_Issue

ராம்ப்ரசாத்


அவர்களுள் யாரும்
விதவைகள் இல்லை…

வெகுபலர் பச்சை…
ஒரு சிலர் வெளிர் மஞ்சள்…

மரப்பிசின்களின் கருவறைகளில்
பிறந்துவிட்டு தூசிகளுக்கு
வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள்…

ஈக்களின் சாபங்களில்
நிறைகிறது அவைகளின்
பிச்சைப் பாத்திரங்கள்…

காட்சிப்பிழைகளில் ஆயுளை
எண்ணிக்கொண்டிருக்கும்
தற்காலிக அழகிகள்…

– ராம்ப்ரசாத் சென்னை(ramprasath.ram@googlemail.com)

Series Navigation

ராம்ப்ரசாத்

ராம்ப்ரசாத்