நகர் வெண்பா – 5

This entry is part [part not set] of 32 in the series 20020407_Issue

மத்தளராயன்


சுவரொட்டி

அய்யா பிறந்தவிழா அம்மா பொதுக்குழு
பைய்யா மலையாளப் போஸ்டரே *கய்யிலெடு;
சேசுதாஸ் கச்சேரி வேகம் பசைதடவு.
ஏசு அழைக்கிறார் பார்.

*கையிலெடு என்று பாடம் – பையன் ராத்திரிப் பள்ளிக் கூடத்துக்குச்
சரியாகப் போக முடியாததால் படிக்கவில்லை…

சீட்டு

நாலேகால் லட்சம் உமக்கா எனக்குந்தான்.
காலே அரைக்கால் கிடைக்குமா ? மேலேதம்
வீட்டு நிலையெண்ணிக் கூட்டமாய் நிற்கிறார்
சீட்டு நிறுவனத்தில் பூட்டு.

மாமி மெஸ்

எட்டில் ரசம்போடு ஏழிலே மோர்க்குழம்பு
பெட்டுரோ மாக்சேற்று பச்சடிவை – தட்டிலே
தாமிடவே சாம்பார் சுடுசாதம் கையெடுங்கோ.
மாமிமெஸ்ஸில் போன விளக்கு.

ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ்

கைலிக்கு மாறிக் கதைக்கத் தொடங்கிட
வைலட்டுச் சேலை கடந்திடும். தைலம்
செழும்பூ தலையில். கருவாடு பையில்.
எழும்பூர் விடுமே ரயில்.

ஷூட்டிங்

ஈரோயின் இங்கே இடுப்புத் தெரியணும்
மாரோடு அண்ணன் மடிமேல் குளோசப்பு.
கட்பண்ணி ஸூம்வைய்யா கம்மாய்க் கரைஷாட்டு
சிட்னியில் மிச்சப் பிடிப்பு.

***

Series Navigation

இரா.முருகன்

இரா.முருகன்