கட்டற்ற காதல்பாட்டு Unchained Melody

This entry is part [part not set] of 14 in the series 20010115_Issue

ரைட்டியஸ் பிரதர்ஸ் Righteous Brothers


பாடுவதற்கல்ல. சும்மா ஆங்கிலம் தெரியாவதர்களுக்காக மட்டுமே
Whoa! My love, my darling,
ஓ! என்னன்பே, என் ராணி,
I hunger for your touch, உன் தொடுகைக்காய் பசித்தேன்

Alone. Lonely time.
தனியாய் பல நேரம்
And time goes by, so slowly,
நேரம் போகிறது மெதுவாய்
And time can do so much,
நேரமும் அவ்வளவுதான்
Are you still mine ?
நீ என்னவள்தானா ?
I need your love.
வேண்டும் உன்னன்பு
I need your love.
வேண்டும் உன்னன்பு
God speed your love to me.
வேகமாய் வரட்டும் உன் அன்பு

Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
தனியான ஆறுகள் கடலுக்கு ஓடுகின்றன, கடலுக்கு
To the open arms of the sea.
நீட்டிய கடலின் கரங்களுக்கு
Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me,
தனித்த நதிகள் பெருமூச்செறிகின்றன, காத்திரு எனக்காகவென
I ‘ll be coming home, wait for me.
நான் வீட்டுக்கு வருவேன், காத்திரு

Series Navigation