பாப்லோ நெருடாவின் கவிதைகள் -41 << காதலி இறந்தால் ! >>

This entry is part of 36 in the series 20090618_Issue

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடாதிடீரென நீ வசிக்காமல்
போனால்
திடீரென நீ வாழாமல்
மாண்டால்
உயிரோடு வாழ வேண்டும்
நான் மட்டும் !

துணிவில்லை எனக்கு
எழுதிட !
துணிவில்லை எனக்கு நீ
இறந்து போவாய்
என்று சொல்ல !
வாழ்ந்திருக்க வேண்டும்
நான் மட்டும் !

ஏனெனில்
ஒரு மனிதனுக்கு உரிமை ஓசை
எங்கே இல்லையோ
அங்கே இருக்கும்
என் ஓசை !

கறுப்பர் அடிக்கப் படும்
நாட்டிலே
மரிக்கக் கூடாது
நான் மட்டும் !

என் சகோதரர் எல்லாம்
சிறைக்கு
ஏகும் போது நானும்
போக வேண்டும்
அவரோடு !

எப்போது வெற்றி யானது
எனது வெற்றியாக
இல்லாது
பெரிய வெற்றி கிடைத்தால்
ஊமையாய் இருப்பினும் நான்
பேச வேண்டும் !
குருடனாய் இருப்பினும் நான்
நோக்க வேண்டும் !

இல்லை என்னை மன்னிப்பாய் !
இனி நீ வாழாது போனால்
என் கண்மணி !
என்னருமைக் காதலி ! நீ
மரித்துப் போனால் என்
மார்பின் மீது
இலை தளைகள் பொழியும் !
மழை அடிக்கும் என் ஆத்மாவில்
பகலிரவாய் !
பனித் துளிகள் கொட்டி
எரிந்து போய் விடும்
என் நெஞ்சு !
சூட்டிலும், குளிரிலும்
இறப்பிலும் பனி மீதும்
தடம் வைத்து
உன் மரணத் தளம் நோக்கி
என் நடை இருக்கும் !

எல்லா வற்றுக்கும் மேலாக
எவராலும் கட்டுப்படுத்த
இயலாது
வாழ வேண்டும் நான்
தொடர்ந்து !
ஏனெனில் நீ விழைந்தாய்
அவ்விதம்
நானிருக்க வேண்டும்
என்று !
நானொருவன் மட்டும் இங்கே
மானிடன் இல்லை
எல்லா மாந்தரும்
என்னவராய் இருப்பதை நீ
அறிவாய்
அருமைக் காதலி !

(தொடரும்)

***************************
தகவல் :

1. 100 Love Sonnets By : Pablo Neruda
English Translation from Spanish By : Stephen Tapscott (1986)
University of Texas Press
Sixteenth Paperback Printing (2004)
Box : 7819, Austin Texas, 78713-7819, USA.

2. The Captain’s Verses By : Pablo Neruda (1972)
English Translation from Spanish By : Donald D. Walsh (1972)
New Directions of publishing Corporation
80 Eighth Avenue, New York 10011, USA

3. Pablo Neruda From Wikipedia, the free encyclopedia

***************************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (June 15, 2009)]

Series Navigation