கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) ஓ இரவே ! கவிதை -32 பாகம் -6

This entry is part of 33 in the series 20100815_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


++++++++++++++++++++++++++
ஓ இரவே !
+++++++++++++++++++++++++
“ஒரு மதக் குருவின் புனிதத்தை நாட்டுப்புறத்தான் ஒருவன் சந்தேகப்பட்டால், அவனுக்குக் கிடைக்கும் பதில் : “அவரது உபதேசத்தை மட்டும் கேட்டுக் கொள். அவரது தவறுகளைக் குறைபாடுகளைப் புறக்கணித்து விடு.”

கலில் கிப்ரான். (The Narcotics & Dissecting Knives)

++++++++++++++++++++++++++
<< உன்னைப் போன்றவன் நான் >>
++++++++++++++++++++++++++

(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி)

என் இருண்ட உள்ளத்தில்
விண்மீன்கள் உணர்ச்சி வசத்தால்
சிதறிக் கிடக்கின்றன
மின்னிய வண்ணம் !
என் இதயத்தில்
சந்திரன் வெளிச்சம் அளிக்கும்
என் கனவுகட்கு
வழி காட்டிக் கொண்டு !
உறக்க மில்லாத
என் ஆத்மாவில்
ஓர் மௌனம் வெளியாக்கும்
காதலர் மர்மங்களை !
எதிரொலி செய்யும்
முணுமுணுப்போர் வழிபாடுகளை !
முகமூடி அணிந்து கொள்ளும்
என் முகம்,
மரணத்தின் கோரத்தால்
கிழிந்து போய்,
இளைஞர் கீதங்களால்
செப்பணிடப் பட்டு !
இரவே !
ஒருவரை ஒத்தவர் நாம்
இருவரும்
ஒவ்வொரு போக்கிலும் !

+++++++++++

உனைப் போல் நானிருக்க
நினைத்தால்
மனிதன் பெருமைக் காரன்
நானென
நினைப் பானோ ?
பகல் பொழுதைத்
தன்னைப் போல்
எண்ண மாட்டானோ
இந்த மனிதன் ?
இரவே !
உன்னைப் போன்றவன்
நானும் !
இருவரும் இகழப் படுவோம்
இல்லாத வற்றுக்கு !
தங்க முகில் மகுடம்
அணிய வில்லை
அந்தி வேளை மங்கிய வெளிச்சம்
எந்தன் சிரத்தில் !

++++++++++++

உன்னைப் போன்றவன்
நானும் !
உதயப் பொழுது
தன்னொளிக் கதிர்களால்
ஒப்பனை செய்வ தில்லை
என் அங்கியின்
பின்னலை !
உன்னைப் போன்றவன்
நானும்
பால் வீதி ஒளிமந்தை
என்னைச் சுற்றி
வட்ட மிடா விட்டாலும் !
கரையற்ற இரவாய்
மௌனத்தில் உள்ளேன்
துவக்க மில்லை
என் இருட்டுக்கு !
முடிவில்லை
என் ஆழ் மனதுக்கு !

++++++++++

மகிழ்ச்சியின் ஒளியில்
மூழ்கிக் கொண்டு
ஆத்மாக்கள் மேற் செல்லும் போது
கீழிறங்கும் என் ஆத்மா
துக்க இருளின்
துதி பாடி !
உன்னைப் போன்றவன்
நானும் இரவே !
காலை
விடியும் வேளை
முடியும்
எனது காலம் !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (August 9, 2010)

Series Navigation