சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 3

This entry is part of 32 in the series 20100711_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்


கசடதப ஆகிய எழுத்துக்களின் நான்கு வகைகளை பற்றி பார்த்தோம்

இப்போது மீத மெய்யெழுத்துக்களை பார்ப்போம். மெதுவாக போகிறதற்கு காரணம் உண்டு. இவற்றை எங்கே பார்த்தாலும் உடனே ஞாபகம் வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம். ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது 3 நிமிடமாவது இந்த எழுத்துக்களை சொல்லி எழுதி பழகுங்கள். பிறகு மிக எளிதாக ஆகிவிடும். மராத்தி, சமஸ்கிருதம், இந்தி ஆகிய மொழிகள் இந்த எழுதுக்களிலேயே எழுதப்படுகின்றன. இவற்றின் சற்று வேறு வடிவத்தில் குஜராத்தி, வங்காளி ஆகிய மொழிகள் எழுதப்படுகின்றன. ஆகையால் இந்த எழுத்துக்களை எழுதி பழகுவது பல விதங்களில் உதவும்.

ஆகிய எழுத்துக்களோடு கூடவே அந்த ஒலியோடு சம்பந்தப்பட்ட மூக்கு வழியாக வரும் ஒலிக்கான எழுத்து சேர்க்கப்படும்

ஆகவே எழுத்துக்களை சமஸ்கிருத அகரவரிசைப்படி பார்ப்போம்

क ख ग घ ङ
க1 க2 க3 க4 ங
ka kha ga gha nga

ச1 ச2 ஜ1 ஜ2 ஞ
ca cha ja jha nja
च छ ज झ ञ

ட1 ட2 ட3 ட4 ன
Ta Tha Da Dha Na
ट ठ ड ढ न

த1 த2 த3 த4
ta tha da dha na
त थ द ध ण

ப1 ப2 ப3 ப4 ம
pa pha ba bha ma
प फ ब भ म

இதில் மூன்றாவது பவும் மவும் ஏறத்தாழ ஒன்று போல இருப்பதை கவனியுங்கள். பவில் மேலே சுழிக்கப்படும். ஆனால் ம மேலே இருக்கும் கோடோடு இணைந்திருக்கும்.

ஆகவே புதியதாக நாம் பார்த்திருக்கும் நான்கு எழுத்துக்கள்
ङ ங
ञ ஞ
न ன
ण ண
म ம
ஆகியவை.
ந இந்தியில் கிடையாது.

இப்போது மீதமுள்ள எழுத்துக்களை பார்ப்போம்
य ய
र ர
ल ல
व வ
श ஷ (ஷங்கரில் வரும் ஷ)
ष ஷ புஷ்பத்தில் வரும் ஷ
स ஸ
ह ஹ

ஒரு சில உச்சரிப்புகளுக்கு வித்தியாசம் தெரியவில்லை என்றால் கவலைப்படாதீர்கள்.

http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm
இந்த இணைப்பில் ஒரு எழுத்தை எடுத்துகொண்டு அதன் ஒலி வடிவத்தை கேளுங்கள். திரும்பச் சொல்லிப்பாருங்கள். ஒரு ஒலியை நீங்கள் துல்லியமாக கேட்டு மற்றொரு ஒலியுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் உங்களால் மிக எளிதாக ஒலியை அடையாளம் கண்டுகொள்ளமுடியும்.

இதனையும் திரும்பித்திரும்பி எழுதி பழகுங்கள்.

இந்த எழுத்துக்களை கணினியில் எழுதுவதற்கு நீங்கள் nhm writer

உபயோகிக்கலாம். ஹிந்தி மராத்தி ஆகிய தேவநாகரியில் எழுதப்படும் மொழிகளை தேர்வு செய்து,

phonetic முறையில் எழுதுவதை தேர்வு செய்துகொள்ளுங்கள். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஆங்கில

எழுத்துகளை தட்டச்சினால், மேலே குறிப்பிடப்படும் சமஸ்கிருத எழுத்துக்களை எழுதலாம்.

இப்போது ஒரு சில எழுத்துக்கள் ஒரே மாதிரி இருப்பதை கவனிக்கலாம்

இது இ
இது ங
இது ஜ
ஆகவே சற்று கூர்மையாக வித்தியாசங்களை உணர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

இது ர
இது வ
रव இது ரவ
ஆனால் இது க

அடுத்து

இது ய
இது த

அடுத்து
இது ப
இது வ

அடுத்து

இது ஷ
இது ஸ

அடுத்து
இது ட
இதுவும் ட
இதுவும் ட
ஆனால் இது த

அடுத்து
இது ஞ
இது ஜ
இது ச

அடுத்து
இது ப
இது ம

அடுத்து
இது க
இது த

இப்போதைக்கு இவற்றை இரண்டு முறை படித்து உருவேற்றிக்கொள்ளுங்கள். இனிமேல் எல்லாம் ஈஸிதான்

Series Navigation