சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 2

This entry is part of 34 in the series 20100704_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்


சமஸ்கிருதத்தில் தமிழில் உள்ளதை விட அதிகமான மெய்யெழுத்துக்கள் உள்ளன. உதாரணமாக ஷ, ஸ, ஷ, ஹ, க்‌ஷ் ஆகியவற்றை பற்றி நமக்குத் தெரியும்.

வல்லின எழுத்துக்களான க ச ட த ப ஆகிய ஐந்து எழுத்துக்களுக்கும் அவற்றின் பல வகை உச்சரிப்புகளுக்கு ஏற்ற எழுத்துக்கள் சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளன.

உதாரணமாக கட்டி என்ற சொல்லில் க என்ற எழுத்தை தமிழில் அழுத்தி k என்ற ஆங்கில எழுத்து போல உச்சரிப்போம். தங்கம் என்பதில் உள்ள கவை ஆங்கிலத்தில் உள்ள g என்ற எழுத்து போல உச்சரிப்போம். இப்படி க-வின் வகைகளுக்கு என்று சேர்த்து க என்ற உச்சரிப்பில் நான்கு எழுத்துக்கள் உண்டு

அவற்றை இங்கே பார்ப்போம். இந்த எழுத்துக்களை கண்டு அஞ்ச தேவையில்லை. இவற்றை பழகிக்கொண்டால், மிகவும் எளிமையான முறையில் படிக்க ஏதுவாகும்.

க1 – ka – क –
க2 – kha – ख –
க3 – ga – ग –
க4 – gha – घ –

இதே போல ச வின் மாற்றிய ஒலி ஜ என்பது நமக்குத் தெரியும்

च ca – ச1 –
छ cha – ச2 –
ज ja – ஜ1
झ jha -ஜ2

त ta – த1
थ tha – த2
द da – த3
ध dha – த4

ट Ta – ட1
ठ Tha – ட2
ड Da – ட3
ढ Dha -ட4

प pa – ப1
फ pha – ப2
ब ba – ப3
भ bha -ப4

இந்த எழுத்து வகை தெரியாதவர்களுக்கு இந்த எழுத்துக்கள் மிக அதிகம். ஆகவே இந்த வாரத்துக்கு இது போதும். இதனையும் திரும்பித்திரும்பி எழுதி பழகுங்கள்.

இந்த எழுத்துக்களை கணினியில் எழுதுவதற்கு நீங்கள் nhm writer
உபயோகிக்கலாம். ஹிந்தி மராத்தி ஆகிய தேவநாகரியில் எழுதப்படும் மொழிகளை தேர்வு செய்து, phonetic முறையில் எழுதுவதை தேர்வு செய்துகொள்ளுங்கள். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஆங்கில எழுத்துகளை தட்டச்சினால், மேலே குறிப்பிடப்படும் சமஸ்கிருத எழுத்துக்களை எழுதலாம்.

http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm

ராமச்சந்திர கோபால்
Series Navigation