கவிதை

This entry is part of 51 in the series 20040219_Issue

கோ.கணேசன்


வாழ்வியல் மாற்றங்களில்

தெரியாமல் பெற்றவைகளை விட

தெரிந்தே விற்றவைகள் அதிகம்

அறியாமல் தேடியவைகளை விட

அறிந்தே தொலைத்தவை அதிகம்

குறும்புச் சிறகுகள்

பள்ளியில் ஆசிரியருக்காக உதிர்த்தவை

கற்பனைத் துளிகள்

படிப்பில் பாடத்திற்க்காகச் சிதறியவை

அனுபவ உயிர்கள்

புத்தகச் சுமைக்குள் புதைக்கப்பட்டவை

மனதின் மனிதங்கள்

பொதுவில் எனக்காக விற்றவை

இன்றும் இழந்து

கொண்டிருக்கிறேன்

பாசத்தையும் நேசத்தையும்

பணத்திற்க்காக

வாழ்வியல் மாற்றங்களில்

தெரியாமல் பெற்றவைகளை விட

தெரிந்தே விற்றவைகள் அதிகம்

அறியாமல் தேடியவைகளை விட

அறிந்தே தொலைத்தவை அதிகம்

ஏன் தெரிந்தே தொலைக்கிறேன்

என்னை நானே இவைகளுக்காக ? ? ?

தெரியாமல் கேட்கிறேன்

என்னை நானே எனக்குள் ….

ஓகோ !!! இது தான் வாழ்க்கையோ ….
—-
gganesh@acmet.com

Series Navigation