மனம்

This entry is part of 57 in the series 20030717_Issue

தி.கோபாலகிருஷ்ணன், திருச்சி


திறந்து திறந்து பார்த்து
மூடி மூடி வைத்தேன்
பூட்டுவதற்கு முன் ஒருமுறை
திறந்து பார்த்து விட்டு
மூடி வைத்தேன்
பூட்டை இழுத்து
இழுத்துப் பார்த்தேன்

சென்று திரும்பியவுடன்
பூட்டின் நிலை உறுதி செய்து
பூட்டகற்றி
திறந்து பார்த்தேன்
நல்ல வேளை ஒன்றும் இல்லை.

***
தி.கோபாலகிருஷ்ணன், திருச்சி
gk_aazhi@rediffmail.com

Series Navigation