முகம்

This entry is part of 37 in the series 20070830_Issue

கோட்டை பிரபு


முகம்
பிரம்மனின்
தனிச்சூத்திரத்தில்
விளைந்த ஆக்கம்,

அகத்தினை
புறத்தே நீட்டும்
அற்புதத்தீவு,

பதைபதைக்கும்
இதயம் கண்டால்
பரிதவிக்கும் படிமம்,

நகைப்பின்
உருவம் காட்டும்
நங்கூரக்கயிறு,

சில ஒத்திருந்தும்
நூலிழை பிசகி
உலகினை வியக்கவைக்கும்,

மரணித்த,
அக்கணம் முதல்
பிறர் நினைவில்
உலா வரும்
ஒரே ஓவியம்
முகம்!!!


kottaiprabhu@yahoo.com

Series Navigation