அன்னை

This entry is part of 42 in the series 20030802_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


அவள் கோபப் படவே மாட்டாள்,
வயிற்றுள் உதைத்த குழந்தைகள்,
பல் முளைக்கையில் கடித்த பிள்ளைகள்,
வெடுக்கென பேசும் வாலிப வாரிசுகள்,
தாரத்தை தாங்கி ஒதுங்கும் மகன்கள்,
செம்மண்ணில் விழுந்த மழை நீராய்
பிறந்த வீட்டை திரும்பிப் பாராத மகள்கள்-
இதுதான் நியதி, இதுவே இயல்பு,
என்றே இனிதாய் ஏற்றிடுவாள்-
அன்னை என்பது அவள் பெயர்.

pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation