அவள்

This entry is part of 42 in the series 20110327_Issue

ச.ஹரிஹரன்—————
—————

மகிழ்வாகும் தருணம் முடியும் நேரமும்கூட

மகிழ்வாகவே அமைகின்றது ஏனிந்த மகிழ்ச்சி

என்ற கேள்வி மட்டும் எழவே இல்லை

காலையில் பேருந்தில் பார்த்த அவளின்

நினைவுகளால் கூட இருக்கலாம் !!!!!

சிறிது ஞாபகம் மட்டுமே எஞ்சி இருக்கிறது

ஜன்னலோரம் அவள் இருக்கையில் காற்று

அவளின் கேசத்தின் அழகை வருடி செல்கிறது

மெல்லிய கழுத்தில் வார்க்கப்பட்ட தங்கத்தின்

நிறம் அவளை விடவும் சற்று குறைவுதான்.

அவள் ஒவ்வொரு முறையும் தனது நெற்றி

முடியை வழித்திடும் அழகை காண இரண்டு

இமைகளையும் மூடாமல் பார்த்துகொள்கிறேன்

இயற்கையை மாற்ற முடிவதில்லை

அவள் இறங்கி சென்ற பின்பு கூட அவளின்

நினைவு இறங்கி செல்ல மறுக்கிறது

இருப்பினும் நினைவுகளின் வலிமை அவளை என்

கண்முன் என்றாவது அழைத்து செல்லும்.

– ச.ஹரிஹரன்

Series Navigation