நட்பு

This entry is part of 35 in the series 20021124_Issue

பிரியா ஆர். சி.


இன்பம் நிறைத்து துன்பம் குறைத்து
பலன்கள் பகிர்வது நட்பு
மரணம் தொடங்கி ஜனனம் இறுதியாய்
அலசி ஆராய்வது நட்பு
இரகசியங்கள் இருவருக்குத் தெரிந்தும்
இரகசியங்களாகவே காப்பது நட்பு
காலங்கள் காலமான பின்னும்
நிலைத்து நிற்பது நட்பு
ஒவ்வொறு தியாகத்திலும்
உறவுக்கு உரமேற்றுவது நட்பு

இடங்கள் பிரித்தும் இதயம் வளர்ப்பது நட்பு!

rcpriya@yahoo.com

Series Navigation