ஆசை

This entry is part of 45 in the series 20090731_Issue

ரதி ஸ்டீபன்


மிகவும் கிட்டத்தில் பார்க்கிறேன்
நான் நினைத்ததை விடவும்
மிகவும் இயல்பாய் இருந்தது

இது வரை தொட்டுப்பார்த்திருக்காததால்
கொஞ்சம் பயமாய் கொஞ்சம் அன்னியமாய்
விலகியே இருந்தது

கனவுகளில் சிரித்தும்
நிஐத்தில் பயம் காட்டியும்
முகில்களுக்குள் எட்டிப்பார்க்கும்
நிலவு போல

தொட்டுவிடும் தூரம்தான்
பிரகாசமாய்
பசுமையாய்
செளிப்பாய்
மிகவும் சினேகமாய் தெரிகிறதே

இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சித்தால்
தொட்டுவிடலாம்
ஒருமுறையாவது
வெற்றியை
stefiny20@hotmail.com

Series Navigation