வன்முறை

This entry is part of 45 in the series 20080814_Issue

மண்குதிரை


வன்முறை
வெளியே எங்கும் செல்லவில்லை

சில தூக்கமருந்துகளோடு கழிகிறது

இந்த

24மணி நேரமும்

வெயிலில் இயங்கிக்களைத்த

இவ்வுலகம்

நிலவில் மயங்கிக் கொண்டிருந்ததாம்

வழக்கம் போல்

வேறென்றும்

நிகழவில்லை

என் இல்லாமையால்

உருவாக்கிவிட முடியவில்லை

எந்த வன்முறையையும்


jeyaraamasamy@gmail.com

Series Navigation