நிராகரிப்பு

This entry is part of 30 in the series 20100530_Issue

ஸ் ரீபன்காய்ந்துபோன ஒரு குவளைக்குள் விழும்
ஒரு புதிய கண்ணீர்த்துளியின் சத்தமும்
இலைகள் தேடி அலுத்துப்போன
ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் விலகலும்
ஒரு புதிய சோகத்தின் வரவை பறைசாற்ற
போதுமானதாக இருக்கலாம்

மரங்கள் பிடித்துக்கொண்ட நிலப்பரப்பில்
தனது நன்றிகளையும் பிரியங்களையும் ஒளித்துவிட்ட
சூரியனின் விலகலும்கூட

அடைக்கலம் குருவிக்கு கூடுகட்ட
ஒரு புதிய இடம்; தேவைப்படுகிறது
நானும் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன் என்பதை
எப்படி புரியவைக்க

Series Navigation