மொழி

This entry is part of 41 in the series 20071206_Issue

பாமினி


அறிஞனோ மூடனோ
ஏழை பணக்காரனோ
இந்துவோ முஸ்லிமோ
எல்லோரதும் பொது மொழியாய்
உடலில் அதிர்கிறது காமம்
சமிக்ஞையாய் அது
ஒன்றில் ஒன்று பசியாற
உடல்களைச் சேர்த்து

மூங்கில் இலைக் காற்றாய் சலசலக்கிறது
உடலை மனசு மிஞ்சுகையில் மட்டுமே
காமம் மூங்கிலுள் காற்றாகி
காதல் கவிதை இசைக்கிறது


pamini.norway@gmail.com

Series Navigation