உறவு

This entry is part of 39 in the series 20050203_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


காமமில்லா காதலுண்டோ
உப்பில்லா உணவுண்டோ
தாம்பத்தியத்தில் பத்தியமா
பகை அங்கே சாத்தியமா
கைக்குழந்தை கணவனே என்றுமே
முந்தானை பிடித்த முதல் குழந்தை
மனைவியின் செல்லக் குழந்தை
தன் முதல் குழந்தைக்குப் பின் சவலை
மனைவி மடி பறிபோனதென கவலை
கடைசிக் குழந்தைக்குப் பின்னும்
காலைச் சுற்றி வரும் சிறு மகவு
காலந்தோறும் சுவையான உறவு.

Pavalamani Pragasam
Pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation