விடியல்

This entry is part of 60 in the series 20040429_Issue

கற்பகம்


—-
உன் கண்விழிக்குள்
நான் இமைதிறக்கும்
விடியல்கள் வரமாகும்…

உன் மார்புக்குள்
நான் புதைந்திருக்கும்
புலரெல்லாம் சுகமாகும்…

சவாலென்று ஏற்றாலும்
சருக்காது என் பொழுது
உன் காதலென்னும்
உறுதிமொழி உயிரிலிருக்கும்
காலம்வரை.

மெல்ல எழுந்து ஓசைப்படாமல்
வேலைக்குப் புறப்படும் நீ..
நின்று சில கனங்கள் –
என் உறக்கம் ரசித்திருப்பாய்…

நானோ துயின்று மயங்கிடுவேன்…

மேற்போர்வைகளை மெல்ல நகர்த்தி
நெற்றியில் பதியும் ஓர் ஈர முத்தம்
கூந்தல் கற்றைகளை ஒதுக்கியபடி
நேரமாகுதடா கண்மணி என்பாய்…

வாழ்விருக்கும் நாள்வரைக்கும்
இதுபோன்ற காலைகளே வேண்டுமடா…

உன் கண்விழிக்குள் நான் இமைதிறக்கும்
விடியல்களே வேண்டுமடா…


karpagam610@yahoo.com

Series Navigation