வலியதுகள் வாழ்கின்றன

This entry is part of 35 in the series 20110213_Issue

ரவிஉதயன்


சிறு எறும்புகள் சேர்ந்து
ஊர்ந்து செல்கிற புழுவைச்சாய்க்கின்றன.
கவிழ்ந்தபுழு இறந்தது போல
சுருண்டு நடிக்கிறது.
விடாது எறும்புகள்
மொய்த்துக் கொல்கின்றன
புழு வேதனையில்
புழுவாய்த்துடித்துச் சாகிறது
கண்களுக்குத் தெரியா
எறும்புகளின் வாய்கள்
புழுவின் தசைகளை
அரித்துத் தின்கின்றன
பிறகு
கருணையின் தூதுவர்கள் போல்

ரவிஉதயன்
raviuthayan@gmail.com

Series Navigation