வலை

This entry is part of 50 in the series 20040902_Issue

நூர்ஜஹான் சுலைமான்


நயந்து போகாத

நரம்புகளால் பின்னப்பட்டு

மீனைப் பிடிக்கவும்

கொசுவை விரட்டவும்

விறகப் படுகிற வலுவான

வலைகளை விடவும்

எச்சில் இழைகளால்

பின்னப் படுகிற

சிலந்தி வலைகளையே- நான்

சிநேகமாய் நேசிக்கிறேன்…

ஏனென்றால்,

எல்லா வலைகளின்

வேலைப்பாடுகளிலும்

வெளிப்படுகிறது..

எவரெவரின் உழைப்பு!

ஆனால்,

துடைப்பக் கட்டைகளால்

எத்தனை முறை

உடைக்கப் பட்டாலும்

மறுபடியும் மறுபடியும்

நசிந்து போகாத

நம்பிக்கைகளோடு

எட்டுக் கால்களின்

உச்சபட்ச உழைப்பால்

பின்னப்படுகிற

சிலந்தி வலைகளில்

மட்டும்தான் தெரிகிறது

சிலந்திகளின்

சுய உழைப்பு!!

நூர்ஜஹான் சுலைமான், சிங்கப்பூர்

Series Navigation