பேராசை

This entry is part of 24 in the series 20100326_Issue

ராம்ப்ரசாத்


சேமிப்பு என்பதாய்
ஒரு முகமூடியிட்டு
மெல்ல நுழைகிறது
பேராசை ஒரு சமயம்…

போட்டி என்பதாய்
திரைமறைவில் வளர்கிறது
பிரிதொருசமயம்…

ஓர் ஒழுங்கற்று
தாறுமாறாய்க்
கலைந்து கிடக்கும்
விருப்பங்களின் மேல்
நடை பழகுகிறது
அனேகந்தரம்…

பாராமுகமாகவே
கடந்து போகின்றன‌
பேராசையும் தன்னிரைவும்
எப்போது சந்தித்தாலும்…

போதுமென்கிற‌ கேட‌ய‌ங்க‌ளை
பேராசை ஈட்டிக‌ளால்
என்றுமே துளைக்க‌
முடிந்த‌தில்லை….

– ராம்ப்ரசாத் சென்னை (ramprasath.ram@googlemail.com)

Series Navigation